ליווי קבלנים ויזמי נדל"ן

ליווי בנקאי זאת עסקה הנערכת בין יזם לבין הבנק, כאשר מנגנון הליווי פועל לטובת היזם

בכך שבניית הפרויקט לא תיעצר גם אם יהיה פער תזרימי בדרך.

באפשרותכם לקבל ייעוץ ובדיקת כדאיות למציאת אפיקי מימון לשם סיום העסקה.

חשוב לזכור שהבנק יעדיף שנבוא עם הון עצמי בדמות קרקע או בטוחות המתאימות לעסקה.

חברת להב דביר תחבר אתכם לגופים חוץ בנקאים במידת הצורך לשם השלמת הבנייה.

לקבלת הצעה משתלמת במיוחד | לחצו על הכפתור >>