הצמדה למדד, כדאי?

מדי חודש, ב- 15 בו, מתפרסם מדד המחירים לצרכן. המדד מייצג את ממוצע המחירים. עליית המדד או ירידתו נמדדות באחוזים. כאשר מדובר בהלוואת משכנתא, שבו משלם הלווה סכום עם ריבית קבועה הצמודה למדד המחירים.

על פי מסלול זה בכל חודש מוכפל התשלום החודשי בעליית המדד המצטברת ממועד שבו מתחילים להחזיר את המשכנתא. לדוגמה: אם המדד עולה בקביעות בשלושה אחוזים בשנה (מה שלא בהכרח קורה) פירוש הדבר עלייה של 0.25% מדי חודש. אם תשלום ההחזר החודשי הקבוע הוא P מדי חודש התשלום מוכפל בחלק היחסי של העלייה במשך כל תקופת המשכנתא.
הצמדת המשכנתא למדד המחירים עשויה להצטבר במשך כל שנות ההחזר לסכומים גבוהים ולהאמיר את מחיר החזר ההלוואה של המשכנתא בסכומים גבוהים מאוד. אף שבתקופות מסוימות המדד עשוי לרדת, התשלום החודשי יישאר קבוע ולא יופחת.

מסלולים חלופיים

כדאיות לקיחת הלוואה במסלול מסוים ותועלתו מתחדדות בהשוואה לחלופות. מסלול אחר, פשוט לחישוב, הוא מסלול שבו שיעור הריבית נקבע ביום לקיחת ההלוואה ועל פי משך תקופת ההחזר ניתן לקבוע את התשלים החודשי הקבוע בכל התקופה, ללא קשר לשינויים העשויים או עלולים לחול במשק וללא תלות בהם.
יש רבים הבוחרים מסלול זה בעיקר מאחר שהוא מעניק ביטחון, אבל החיסרון בו הוא זה: הביטחון עולה כסף. הריבית בו גבוהה יחסית לריבית במסלולים חלופיים בשל הביטחון שהוא מעניק?
הלוואה צמודה לדולר מתאימה למי שיכול לספוג תנודות בשערי מטבע החוץ. היתרון במסלול זה הוא היתכנות להפחתת תשלום עם ירידת ערך המטבע. מסלול נוסף שמושפע מתנודת הוא מסלול שבו ההלוואה צמודה לריבית הפריים. ריבית הפריים עלולה להשתנת אף שהאינטרס של הבנק המרכזי הוא להותיר את ריבית הפריים יציבה, כך שהשינויים שיחולו בה יהיו מידתיים.

המסלול המשולב

מסלול שעשוי להתאים ללווים רבים הוא מסלול של ריבית משתנה כל חמש שנים עם הצמדה למדד. זה מסלול שמשלב את ההצמדה לריבית הפריים עם ההצמדה למדד. התשלום הקבוע נקבע אחת בחמש שנים כאשר ריבית העוגן משתנה. התשלום כולל גם את עליית המדד. אף שמדובר במסלול תנודתי ומשתנה, יש המעדיפים אותו מאחר שניתן לבחור בו בתקופה, שבה ריבית העוגן נמוכה באופן יחסי וניתן ליהנות ממנה במשך כמה שנים.

התשובה לשאלה שבכותרת תלויה בפרמטרים שונים. אם חשובה לכם יציבות וודאות ואתם לא רגילים לשינויים, התשובה היא חיובית. אם אתם מוכנים לבחור חלופות שאין בהן ביטחון מוחלט אבל אתם עשויים להרוויח בהן. שווה לבחון אותן. בכל מקרה חשוב ומומלץ לקבל ייעוץ משכנתא לפני חתימה על חוזה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

WhatsApp chat
דילוג לתוכן